Daga68 có quyền từ chối bạn không ?

Chúng tôi không chấp nhận và có quyền từ chối những khách hàng có hành vi không trung thực như sử dụng phần mềm gian lận, bào cỏ. Hoặc có hành vi lợi dụng chương trình khuyến mãi của công ty để trục lợi cá nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *